تظاهرات حامیان جریان آزاد ملی لبنان در بیروت

سیاسی

حامیان جریان آزاد ملی لبنان در اعتراض به عملکرد دولت در بیروت تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در میان اتخاذ تدابیر شدید امنیتی حامیان جریان ملی آزاد لبنان و میشل عون به خیابانها آمده تا با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را درخصوص عملكرد دولت لبنان به ويژه سازوكار فعاليت آن و دستوركارها مانند عدم انتخاب فرماندهان جديد ارتش و نيروهاي امنيت داخلي(پليس) به گوش دولت برسانند.

حامیان جریان آزاد ملی در مقابل ساختمان دولت لبنان تجمع برگزار کردند.

در اينباره روزنامه لبناني السفير نوشت: در ده سال گذشته بسياري در ايستگاه هاي مختلف بحران هاي داخلي در لبنان معتقد بودند كه ژنرال عون گزينه هاي خود را از دست داده و از يك مرحله زيان وارد مرحله ديگري از زيان و خسارت مي شود.

السفير افزود: اما با موفقيت ژنرال در قانع كردن هوادارانش به آمدن به خيابان براي اعترض و دفاع از حقوق مسيحيان، ديگران مجبور هستند در محاسبات خود بازنگري كنند.

اين روزنامه اضافه كرد: وي تصميم گرفته است در اين لحظات سياسي حساس داخلي و خارجي با شيوه خود بازي كند حتي اگر برخي از نزديكان و همپيمانان با بازي او موافق نباشند.

السفير خاطرنشان كرد: ژنرال توانسته است، دولت لبنان را به تنهايي در تنگنا قرار دهد تا جاييكه دولت تمام سلام در حال تبديل شدن به دولتي است كه تنها مي تواند امور جاري لبنان را حل و فصل كند و از هرگونه تصميم گيري باز بماند.