«سرگئی ریابکوف» مطرح کرد:

شباهت مذاکرات هسته ای و صعود به قله اورست/تنها چند متر باقی مانده

سیاسی

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز کفت که مذاکرات هسته ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران به دشوارترین مرحله خود رسیده است، اما طرفین در حال بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت که مذاکرات هسته ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران به دشوارترین مرحله خود رسیده است، اما طرفین در حال بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط ایران هستند.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود به خبرنگاران گفت: مذاکرات کنونی شبیه صعود به قله اورست است. ۹۵% راه طی شده است و تا رسیدن به نتیجه تنها چند متر باقی مانده است که البته گام های دشواری خواهد بود.