گزارش هیات مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان

سیاسی

هیات مذاکره کننده دولت افغانستان، امروز گزارشی از اولین دور گفتگوهای رسمی با طالبان ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مذاکرات رو در رو و مستقیم و اعتماد سازی میان دو طرف مهمترین دستاورد این نشست خوانده شده است. همچنین در این گفتگوها خطوط اساسی طرفین مورد بحث قرار گرفته و فصل اول و دوم قانون اساسی افغانستان به عنوان خطوط اصلی دولت این کشور مطرح شده است.

یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این نشست، بحث آتش بس در روزهای عید و رهایی زندانیان طالبان بوده است.

نمایندگانی از کشورهای چین، آمریکا و پاکستان به عنوان ناظر در این گفتگوها حضور داشتند.

قرار است بعد از ماه رمضان این گفتگوها ادامه یابد.