اشرف غنی کابل را به مقصد روسیه ترک کرد

سیاسی

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سازمان شانگهای امروز کابل را به مقصد روسیه ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی برای شرکت در نشست سازمان شانگهای به شهر «اوفا» روسیه می رود. همچنین وی در نشست گروه بریکس نیز شرکت خوهد داشت.

وزیر امور خارجه چین اظهار داشت: موضوع داعش در افغانستان یکی از محورهای اصلی گفتگوها در این نشست است.

اشرف غنی در جریان این سفر با پوتین و نواز شریف نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.