کمیسیون ویژه حمایت ازتولید ملی بررسی می‌کند؛

گزارش دولت در مورد روند اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسات هفته آینده خود به ادامه بررسی گزارش دولت در مورد روند اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، این کمیسیون ضمن رسیدگی به این موضوع، بررسی طرح اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ادامه می دهد.

کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نیز در جلسه هفته آینده خود نشست مشترکی بامسئولین وزارت نیرو درباره‌ی انتقال سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی با هدف احداث راه آهن گرگان- مشهد خواهد داشت.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 در سال پایانی کار مجلس نیز برگزار می‌شود.

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی و توانمند سازی ساکنین و مالکین آنها نیز بررسی این طرح را ادامه می‌دهد که جلسه آنها در کمیسیون فرهنگی تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام

کد N883277