صالحی :امروز روز پایانی موضوعات فنی است

صالحی گفت: به امید خدا امروز روز پایانی موضوعات فنی است.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به وین علی اکبر صالحی که صبح روز جمعه با ارنست مونیز دیدار کرد به خبرنگاران گفت که امروز بررسی موضوعات فنی پایان می یابد.

همچنین ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا گفت اگر بتوانیم، می‌خواهیم موضوعات پایانی را حل کنیم.

کد N883239