سازمان ملل خواستار منع ارسال تسلیحات نظامی به سودان جنوبی شد

سیاسی

رئیس عملیات حافظ صلح سازمان ملل ضمن اسفبار توصیف کردن وضعیت موجود در سودان جنوبی خواستار اجرای تحریم تسلیحاتی در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «اروه لادسو» رئیس عملیات حافظ صلح سازمان ملل در سودان جنوبی خواستار منع ارسال و استفاده از تسلیحات نظامی در سودان جنوبی شد.

پس از اینکه مقامات سودان جنوبی نیروهای حافظ صلح را در این کشور به تجاوز جنسی علیه زنان بومی این کشور متهم کردند، لادسو با نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل نشستی را درخصوص وضعیت این کشور تازه تاسیس برگزار کرد.

وی پیش از برگزاری این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد در جمع خبرنگاران اعلام کرد که وضعیت کنونی در سودان جنوبی بسیار اسفبار است و شرایط موجود، تحریم بیش از پیش برخی رهبران سیاسی را در این کشور می طلبد.