رهبر حزب استقلال انگلیس خطاب به نخست وزیر یونان:

مرگ اتحادیه اروپا آغاز شد/ شهامت داشته باش و از حوزه یورو خارج شو

سیاسی

رهبر حزب استقلال انگلیس در سخنانی در پارلمان اروپا خطاب به نخست وزیر یونان گفت: پروژه اروپا به مرگ خود نزدیک شده و این طرح با شکست مواجه شده است. شهامت داشته باش و از حوزه یورو خارج شو.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از ایندیپندنت، رهبر حزب استقلال انگلیس خطاب به نخست وزیر یونان گفت: پروژه اروپا به مرگ خود نزدیک شده و این طرح با شکست مواجه شده است. شهامت داشته باش و از حوزه یورو خارج شو.

«نایجل فاراژ» رهبر حزب استقلال انگلیس در سخنانی در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ خطاب به «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان گفت: اکنون زمان آن رسیده است که یونان زمام امور خود را دوباره به دست گرفته و از حوزه یورو خارج شود. مرگ پروژه اروپا آغاز شده است.

وی ادامه داد: این ها بیشتر از این به شما چیزی نمی دهند؛ چون بیشتر از این چیزی ندارند تا به شما بدهند. اگر بیشتر به شما کمک کنند، باید به بقیه اعضاء حوزه یورو نیز کمک هایی را اعطا کنند.

فاراژ در خطاب مستقیم خود به سیپراس اعلام کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا اگر شهامت داری، سرت را بالا بگیری و با افتخار مردم کشورت را از حوزه یورو خارج کنی. به دموکراسی بازگرد و رهبری حل مشکلات را به مردم خود بسپار.

وی افزود: کل حوزه مدیترانه می دانند که اسیر حوزه پولی نادرستی شده اند. اما مشکل آنجا است که در عرصه سیاسی هیچ کس شهامت آن را ندارد که این مطلب را بازگو کند. دیوار برلین جدیدی در اروپا به وجود آمده که نام آن یورو است. اروپا از شمال تا جنوب تقسیم شده است.

نشست بعدی رهبران اروپایی قرار است یکشنبه آینده برگزار شود تا درباره یونان پس از رأی نه مردم این کشور به طرح های ریاضتی بستانکاران غربی، تصمیم گیری شود.