الجزائر سفیر آمریکا در الجزیره را احضار کرد

سیاسی

در واکنش به انتقاد وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در الجزائر، سفیر آمریکا در الجزائر توسط دولت این کشور احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الجزائر سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد.

 بر این اساس دولت الجزائر در واکنش به گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در الجزائر و انتقاد از وضعیت حقوق بشر در این کشور، سفیر آمریکا را در الجزیره احضار کرد.