سیلویو برلوسکنی به سه سال زندان محکوم شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

دادگاه ناپل ایتالیا چهارشنبه شب سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا را به سه سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم ایزابلا رومانی رییس دادگاه ناپل نخست وزیر سابق ایتالیا را به طور غیابی، به سه سال زندان محکوم کرد.
اتهام سیلویو برلوسکنی رشوه دادن به سناتورها در انتخابات پارلمانی سال 2006 میلادی بوده است.

4949

کد N882944