گزارش مهر از وین؛

دلبستگی روانی غرب به تحریم ها؛ مهمترین مانع حصول توافق نهایی

سیاسی

توصیف و روایت غربی ها از مذاکرات هسته ای وین، یک حلقه مفقوده دارد و آن «دلبستگی روانی غرب به تحریم های ضد ایرانی» است.

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: این روزها رسانه ها و دیپلمات های غربی در صددند علایم، عوامل و مولفه های متفاوت و مختلفی را در روایات خود از فضای مذاکرات دخیل سازند. بیشتر دیپلمات های  آمریکایی و فرانسوی بر لزوم اتخاذ تصمیم های سخت و تعیین کننده از سوی ایران تاکید کرده و موانع موجود بر سر راه مذاکرات را جدی توصیف می کنند.

با این حال توصیف و روایت غربی ها از مذاکرات هسته ای وین، یک حلقه مفقوده دارد و آن «دلبستگی روانی غرب به تحریم های ضد ایرانی»  است. مقامات غربی در بسیاری از مقاطع مهم مذاکرات، به سبب همین دلبستگی روانی و با وجود حل و فصل شدن برخی موارد، حاضر به قبول تعهدات خود مبنی بر برداشته شدن فوری و کامل تحریم های اقتصادی نشده اند!

برآورد خبری و تحلیل رفتار این روزهای مذاکره کنندگان غربی از یک سو و اظهار نظرهای جسته و گریخته منابع مطلع از میز مذاکرات،  نشان دهنده آن است که  «جنبه روانی دلبستگی غرب به تحریم های ایران بسیار پررنگ است. همین مسئله سبب شده است تا در حوزه رفع تحریم ها بسیاری از رفتارها و تصمیم گیری های غرب دارای ماهیت و جنبه ای منطقی نباشد.»

لازم به ذکر است که طی ماه ها، هفته ها و روزهای اخیر بسیاری از سناتورهای آمریکایی و مقامات صهیونیستی به اوباما هشدار داده اند که با از بین رفتن تحریم ها علیه ایران، دیگر ابزاری جهت اعمال فشارهای سیاسی و منطقه ای به ایران وجود نخواهد داشت و به همین دلیل باید ساختار و هندسه تحریم ها علیه ایران حفظ شود.