گروه اعزامی مهر به وین/۱۵۹

ظریف: موگرینی همواره نقش سازنده ای در مذاکرات داشته است

سیاسی

وزیرخارجه کشورمان بر نقش سازنده و مثبت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای تاکید کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، یک عضو هیات مذاکره کننده ایرانی به نقل از محمد جواد ظریف گفت: خانم موگرینی همواره نقش بسیار مثبت و سازنده ای در مذاکرات داشته و همواره احترام متقابل بر روابط ما حاکم بوده است.

وی به نقل از وزیرخارجه کشورمان ادامه داد: امروز هم ملاقات بسیار مثبت و سازنده ای داشتیم.

این منبع نزدیک به مذاکرات در ادامه نقل سخن ظریف گفت: همین امر در مورد سایر وزرای خارجه نیز صادق بوده و علیرغم اختلافات سیاسی، روابط کاری همواره بر اساس احترام متقابل بوده است.