تصویر توئیت تازه رئیس جمهوری در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,حسن روحانی

صفحه فارسی رئیس جمهور روحانی در توئیتر عصر چهارشنبه توئیتی را در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای منتشر کرد.

این جمله برگرفته از سخنان سه شنبه شب رئیس جمهوری در دیدار با اساتید دانشگاه و پزشکان است که در تایید عملکرد و تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای است . 

4949

کد N882884