اشرف غنی فردا عازم روسیه خواهد شد

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس فردا عازم شهر «اوفا» روسیه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان فردا (پنجشنبه) برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس عازم روسیه می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت اشرف غنی در این سفر خواستار عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای خواهد شد.

افغانستان یکی از کشورهای ناظر در این سازمان است.