گروه اعزامی مهر به وین/۱۵۳

ادامه نشست های معاونین/ نشست صالحی و مونیز

سیاسی

از ساعت ۹ صبح امروز به وقت وین آقایان دکتر عراقچی و دکتر تخت روانچی معاونین وزیر خارجه کشورمان با وندی شرمن و رابرت مالی معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا جلسه داشتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، نشست های هسته ای ایران و گروه ۱+۵ امروز چهارشنبه در هتل کوبورگ در سطوح مختلف در حال برگزاری است.

در این راستا،  از ساعت ۹ صبح امروز به وقت وین آقایان دکتر عراقچی و دکتر تخت روانچی معاونین وزیر خارجه کشورمان با وندی شرمن و رابرت مالی معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا جلسه داشتند.

همچنین به موازات نشست معاونان، نشست‌های کارشناسی نیز در حال برگزاری است. دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز از ساعت ۱۱ به وقت محلی نشست مشترک خود را آغاز می کنند.  

گفتنی است طبق قرار قبلی از امشب وزیران خارجه اروپایی مجددا به وین باز می گردند.