ترقی:تاثیرات توافق هسته ای بر زندگی مردم زبان بر است و به سرعت اتفاق نمی افتد

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی می گوید: مذاکرات هسته ای خاصیت و اثرگذاری سیاسی خودش را تقریبا در حد قابل توجهی از دست داده است.

حمید رضا ترقی،عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین به پایان تاثیرگذاری مذاکرات در فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: تغییر در فضای سیاسی کشور در شرایط کنونی با توجه به تاخیر به نتیجه رسیدن به توافق و طولانی شدن مذاکرات خیلی ضعیف هست.

وی در ادامه سخنان خود گفت: چه این توافق امضا شود و چه منجر به شکست بشود و صورت نگیرد، بر اساس نظر سنجی هایی که در جامعه صورت گرفته بیش از 70 درصد مردم دیگر نسبت به نتایج مذاکرات بی تفاوت شده اند. این مسئله نشان دهنده این است که مردم خودشان را با شرایط کنونی تطبیق داده اند و خیلی مشتاق شنیدن موفقیت امضا و یا عدم امضا نیستند.

ترقی بیان کرد:  متاسفانه  مذاکرات هسته ای  خاصیت و اثرگذاری سیاسی خودش را تقریبا در حد قابل توجهی از دست داده است.ولی به طور طبیعی ممکن است که موج کوتاهی بر حسب امضای توافقنامه در کشور پدید بیاید .این موج قابلیت این را دارد که جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان را روی خود سوار کندو آنها هم بهره برداری مقطعی خود را از این توافق بکنند.

عضو ارشد حزب موتلفه در پایان گفت:  با انجام توافق، تاثیرات اش در حل مشکلات مردم به سرعت رخ نخواهد داد و زمان بر است و طبیعتا آن بهره برداری و تاثیرگذاری سیاسی خیلی مقطعی و کوتاه می باشد.

29215

 

کد N882648