گروه اعزامی مهر به وین/۱۴۲

مذاکرات تا ۳ روز دیگر تمدید شد

سیاسی

مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ تا روز جمعه تمدید شد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به وین، اتحادیه اروپا برای ادامه روند اجرای برنامه اقدام مشترک و در پی به جمع بندی نرسیدن مذاکرات ایران و ۱+۵ ، اجرای این قانون را برای سه روز دیگر تمدید کرد.

طبق قوانین اتحادیه اروپایی و همچنین محدودیت های قانونی هیات های غربی برای ادامه اجرای تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک ژنو ،اجرای این برنامه سه روز دیگر تمدید شد.

این قانون پیش ازاین هم هفت روز یعنی تا هفتم جولای تمدید شده بود.