الازهر: داعش ساخته آمریکاست

سیاسی

یکی از اساتید دانشگاه الازهر داعش را ساخته آمریکا دانست و از عدم برخورد ریشه ای با تروریسم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد کریمه از اساتید دانشگاه الازهر مصر گفت: داعش ساخته آمریکا است اما سلفی ها در زندگی جز شهوت رانی به موضوع دیگر فکر نمی کنند.

وی افزود: داعش به یکباره به وجود نیامده است اما فتوایی و آرای بیهوده از صدها سال قبل وجود دارد که هم اینک جنبه واقعی به خود گرفته است.

کریمه تاکید کرد: تاکنون از نظر فکری به طور جدی مبارزه ای با تروریسم به عمل نیامده است.میان مقاومت در برابر تروریستها و  تروریسم تفاوت وجود دارد هم اکنون از نظر امنیتی و قضایی فقط با تروریسم برخورد می شود و از نظر رسانه ای اقدامات داعش محکوم می شود اما از نظر ریشه ای مقابله ای با تروریسم به عمل نیامده است.