فیلم/ برگزاری مراسم روز استقلال ونزوئلا

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از نظامیان ونزوئلایی به همراه تانک و دیگر ادوات نظامی با برگزاری رژه، روز استقلال این کشور را گرامی داشتند.

فیلم/ برگزاری مراسم روز استقلال ونزوئلابین الملل: هزاران نفر از نظامیان ونزوئلایی به همراه تانک و دیگر ادوات نظامی با برگزاری رژه، روز استقلال این کشور را گرامی داشتند.