وزیر دفاع خبر داد:

دولت سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان را تصویب کرد

سیاسی

سردار دهقان با اشاره به تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان در دولت، گفت: این سند با هدف صیانت از شان معنوی و اجتماعی و تحقق نظام هماهنگ در خدمات رفاهی و معیشت رزمندگان دفاع مقدس تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط دولت خبر داد و اظهار کرد: این سند در اجرای تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه  و همچنین بند(و) ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های ذیربط تهیه و پس از بررسی در جلسات متعدد کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

وی افزود: این سند در راستای سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و امور ایثارگران ابلاغی مقام معظم فرماندهی کل قوا، با هدف صیانت از شان معنوی و اجتماعی و تحقق نظام جامع و هماهنگ در خدمات رفاهی، اجتماعی، منزلت و معیشت رزمندگان دفاع مقدس تدوین شده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: بر طبق سند راهبردی خدمات رسانی، ارائه امتیازات، تسهیلات و خدمات به رزمندگان متناسب با وضعیت استخدامی، شغلی و وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و مدت حضور داوطلبانه در مناطق جنگی و عملیاتی با رعایت اولویت بندی از سوی دستگاه های  اجرایی ذیربط، انجام خواهد شد.

سردار دهقان گفت: طبق این سند، شورای هماهنگی امور رزمندگان تشکیل می‌شود که وظیفه ایجاد هماهنگی و نظارت در تحقق این سند را بر عهده خواهد داشت.