فیلم/ پاکسازی استان الانبار از تروریست های تکفیری

سیاسی

بین الملل: ارتش عراق و نیروهای داوطلب مقابله با داعش در برابر حملات شدید تروریست های تکفیری در استان الانبار مقابله کردند.

فیلم/ پاکسازی استان الانبار از تروریست های تکفیریبین الملل: ارتش عراق و نیروهای داوطلب مقابله با داعش در برابر حملات شدید تروریست های تکفیری در استان الانبار مقابله کردند.