فیلم/ عملیات مقاومت ارتش سوریه در نبرد با تروریستها در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه به نبرد با گروه های تروریستی در شهر الزبدانی در حومه دمشق ادامه می دهند.

فیلم/ عملیات مقاومت ارتش سوریه در نبرد با تروریستها در الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه به نبرد با گروه های تروریستی در شهر الزبدانی در حومه دمشق ادامه می دهند.