هیچ کس در هتل کوبورگ از تمدید مذاکرات سخن نمی گوید

مذاکرات هسته ای ایران, نگارش متن توافق

سه هفته از هشتمین دورمذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵، برای نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) در وین می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تمدید یک‌ هفته‌ای توافق ژنو هم امروز به پایان می رسد.  در حالیکه هیچ کس از تمدید زمان مذاکرات سخن نمی گوید،  اما گفتگو ها همچنان  ادامه دارد.  دیروز هتل کوبورگ میزبان دو دور نشست وزیران امور خارجه ایران و گروه 1+5 بود.  برخی خبرها حاکیست: دو طرف امروز بار دیگر با هم دیدارمی کنند. جلسات معاونان وزیران امور خارجه و کارشناسان دو طرف نیزادامه دارد.
گفتگوی دو جانبه وزیر امور خارجه کشورمان و مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همچنین نشست مشورتی وزاری امور خارجه شش کشور از دیگر برنامه های هیئت ها در روز گذشته بود.
کد N881569