هریک از طرفین مذاکره کننده ایران چند راکتور هسته ای دارند؟/ موشن گرافیک

این روزها،بخشی از چانه زنی های دیپلماتیک بر روی راکتورهای کشورمان، متمرکز شده و قدرت های جهانی می خواهند این موضوع را در دل توافق احتمالی هسته ای،بگنجاند.

هریک از طرفین مذاکره کننده ایران چند راکتور هسته ای دارند؟/ موشن گرافیکاین روزها،بخشی از چانه زنی های دیپلماتیک بر روی راکتورهای کشورمان، متمرکز شده و قدرت های جهانی می خواهند این موضوع را در دل توافق احتمالی هسته ای،بگنجاند.

 

 

 

به گزارش خبرآنلاین از سوی دیگر اما، 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، برای راکتورهای خودشان، برنامه های درست و درمانی دارند. آنها جدای از اینکه برای حفظ راکتورهای فعلی، حساب شده عمل می کنند، نیم نگاهی هم به آینده دارند و برای ساختن راکتورهای تازه،اقدام کرده اند.

در موشن گرافیک ذیل نگاهی انداخته ایم به تعداد راکتورهای اعضای 1+5. 

کاری از : مهدی دل روشن

4949

کد N881457