گالوپ: مردم آمریکا دیگر به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کنند

ایرنا نوشت:

نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ نشان می دهد که در فاصله 15 سال گذشته، بیش از 25 درصد از شمار مردم آمریکا که در سال های بعد از واقع 11 سپتامبر 2001 به آمریکایی بودن خود افتخار می کردند، کاسته شده است.

به گزارش ایرنا؛ براساس نظرسنجی های گذشته موسسه گالوپ در سال های پس از واقعه یازدهم سپتامبر سال 2001، قریب به 70 درصد از مردم این کشور از این که آمریکایی هستند، احساس غرور می کردند.

براساس نظرسنجی های جدید این موسسه، سیاست های غلط دولت های آمریکایی در 15 سال گذشته و تغییر چهره این کشور در انظار بین المللی، موجب کاهش شدید غرور شهروندی این کشور شده به طوری که شمار این گروه در فاصله سال های 2002 تاکنون به 54 درصد تنزل پیدا کرده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که میزان درصد شهروندانی که هنوز به آمریکایی بودن خود افتخار می کنند در میان سالمندان و ساکنان ایالت های جنوبی این کشور به مراتب بیشتر از سایر مردم این کشور است.

گالوپ در نهایت نتیجه گیری کرده است که میزان غرور آمریکایی ها در مورد کشورشان بار دیگر به سال های پیش از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 تنزل کرده است.

این نظرسنجی از طریق گفت وگوی تلفنی در فاصله روزهای دوم تا هفتم ماه ژوئن و در میان یک هزار و 527 نفر از افراد بالغ آمریکایی در 50 ایالت این کشور انجام شده است.

4949

کد N881450