گروه اعزامی مهر به وین/۱۳۲

مقام ایرانی در جمع خبرنگاران خارجی: از خطوط قرمزمان عبور نمی کنیم

سیاسی

یکی دیپلمات ایرانی تاکید کرد: همه خط قرمزهای ما سرجای خود برقرار است. ما به هیچ وجه از آنها عبور نخواهیم کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، یکی از اعضای تیم هسته ای کشورمان امروز در نشست توجیهی که برای برخی خبرنگاران خارجی در هتل کوبورگ برگزار شد، نکات مهمی را مطرح کرد.

در این جلسه مقام ایرانی اظهار داشت: ضرب الاجل مشکل غربی هاست نه ما، هیئت ایرانی آماده است تا هر زمانی پای میز مذاکره باقی بماند. چرا که ما تنها به دنبال یک توافق خوب هستیم.

وی افزود: اینجا بمانیم و گفتگوها را ادامه دهیم بهتر است تا اینکه به پایتخت هایمان برگردیم و دوباره پس از چند روز به اینجا بیائیم.

در ادامه برخی خبرنگاران خارجی درخصوص خطوط قرمز و احتمال عبور ایران از آنها سوال کردند که مقام ایرانی در پاسخ تاکید کرد: همه خط قرمزهای ما سرجای خود برقرار است. ما به هیچ وجه از آنها عبور نخواهیم کرد.

وی در مقابل اصرار خبرنگاران حاضر در خصوص امکان عدول ایران از این خطوط مجددا تاکید کرد: نه.

گفتنی است از اقدامات قابل توجه تیم هسته ای ایران در این دور مذاکرات که سابقه مشابهی ندارد،  برگزاری جلسه با تعداد محدودی از خبرنگاران خارجی از رسانه های مختلف است.

حداقل در ده روز گذشته ۲ جلسه به این شکل برگزار شده است. اگرچه خبرنگاران خارجی بر اساس سیاست های اعلامی رسانه های شان اقدام می کنند، اما قطعا چنین جلساتی تاثیرگذاری خود برای خنثی کردن برخی جوساری های طرف مقابل را به جا خواهد گذاشت. در کنار آنکه برای برخی رسانه های غیرمعارض می تواند تاثیر ایجابی هم داشته باشد.