هاشمی: ایران برد-برد را در صحنه بین‌المللی جا انداخت

محمد هاشمی

محمد هاشمی رفسنجانی تغییر روند مذاکرات هسته ای در کشور را موفق ارزیابی کرد و گفت که رسیدن به نتیجه برد- برد در مذاکرات هسته ای را ایران برای طرف های مذاکره کننده جا انداخت.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرآنلاین درباره عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای، اظهار کرد: روند مذاکرات امیدوارکننده است و در مجموعه تیم مذاکره کننده موفق عمل کرده است.

رئیس پیشین سازمان صداوسیما تصریح کرد: در سی و چند سال گذشته به دلیل فضایی که هم در ایران و هم در آمریکا حاکم بود، هیچوقت موضوع مذاکره مطرح نشد. در آمریکا گروه هایی بودند که از اساس با انقلاب اسلامی در ایران موافق نبودند. البته در بین مخالفان دسته جات مختلفی دیده می شد اما همگی انقلاب ایران را به رسمیت نمی شناختند.

وی توضیح داد: در آمریکا با کسانی که جزو لابیست های طرفدار ایران بودند برخوردهای سختی می شد همچنانکه کسی در ایران نمی توانست حرفی از مذاکره بزند. شرایط رابطه نامناسب به آمریکا هم محدود نمی شد و به طور کلی رابطه ایران با غرب مطلوب نبود.

هاشمی گفت: آمریکایی درباره ایران فقط دو جمله داشتند؛ یا از تغییر رژیم حرف می زدند یا تغییر رفتار حکومت ایران و بسته به این دموکرات ها حکومت را در دست داشتند یا لیبرال ها، شدت این حرف ها کم و زیاد می شد اما در یکی دو سال اخیر ساعت ها مذاکره شده است و تیم دیپلماتیک ما که تعدادشان محدود است در برابر امکانات وسیع رسانه ای و کارشناسی آنها صحبت و مذاکره کرده و به طور شایسته ای از حقوق ایران دفاع کرده است.

وی با تاکید بر اینکه وجهه ایران در عرصه بین المللی تغییر کرده است، گفت: اکنون اگر نگاهی به رسانه های خارجی داشته باشید، می بینید که ایران را به عنوان یک کشور بامنطق می شناسند و زیاده خواهی هایی که درباره کشورهای غربی مطرح می شود درباره ایران مطرح نیست و ایران کشوری منطقی است که برای حل موضوع هسته ای گام برمی دارد و برای امنیت بین الملل احترام قائل است.

هاشمی خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده با امکانات محدود اما قاطعانه از مواضع ایران دفاع کردند و بر اساس چارچوبی که رهبری تعیین کردند، هدف رسیدن به نتیجه برد- برد را پیش بردند. ایران این موضوع که می توان به نتیجه برد-برد رسید را در صحنه بین المللی جا انداخت و نگاه اروپایی ها را به موضوع عوض کرد.

29213

کد N881360