یک منبع آگاه فرانسوی در گفت گو با مهر:

«فابیوس» به تبعات منفی بر هم زدن توافق احتمالی آگاه است

سیاسی

مسلم است که وزیر امور خارجه فرانسه قصد دارد فشارهای خود بر ایران را در مذاکرات هسته ای حفظ کند اما اینکه فابیوس بخواهد یک تنه توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ را بر هم بزند فرضیه درستی نیست.

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: یک منبع آگاه فرانسوی حاضر در محل مذاکرات هسته ای تاکید کرد: «لوران فابیوس در نهایت قصد بر هم زدن توافق نهایی احتمالی  را ندارد، چون به تبعات منفی آن آگاهی دارد.»

این منبع آگاه فرانسوی در خصوص مواضع سلبی اخیر فابیوس در جریان مذاکرات هسته ای اخیر به خبرنگار اعزامی مهر به وین گفت: «مسلم است که وزیر امور خارجه فرانسه قصد دارد فشارهای خود بر ایران را در مذاکرات هسته ای حفظ کند، چون این سیاستی است که حزب سوسیالیست فرانسه نیز بر آن تاکید دارد.»

وی در ادامه افزود: «اما با این وجود، اینکه فابیوس بخواهد یک تنه توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ را بر هم بزند فرضیه درستی نیست زیرا این کار برای کاخ الیزه هزینه های زیادی در بر خواهد داشت.»

این منبع فرانسوی البته تاکید کرد: «لوران فابیوس مواضع سخت خود را در قبال توافق هسته ای با ایران طی روزهای آتی حفظ خواهد کرد.»