دعوا میان شاهزادگان آل سعود بالا گرفت

ایرنا نوشت:

سعود بن سیف النصر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود یکی از شاهزادگان عربستان، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان که پسر ملک سلمان شاه این کشور است را به حیف و میل اموال کشورمتهم کرد.

به گزارش پایگاه خبری یمنات، این شاهزاده سعودی در توییتر با حمله به فرزند شاه این کشور وی را به ریخت و پاش اموال عمومی و حیف و میل اموال بسیاری کرد که حتی صورت آن درحساب های دخل و خرج رسمی کشور وارد نشده است.

سعود بن سیف النصر افزود: برای جلوگیری از حیف و میل گسترده اموال کشور باید دست این شخص بی پروا (محمد بن سلمان) که تمام امور کشور بدون حساب و کتاب در اختیار او قرار گرفته را بست.

وی درپیامی دیگر ادامه داد: حدود 200 میلیارد ریال حدود (هر3.75 ریال سعودی یک دلار) ازذخایر پولی کشور از دست رفته است و این غیر از مبالغی است که ازبودجه سال جاری ناپدید شده و هیچ سندی نیز از هزینه کرد آن وجود ندارد.

این شاهزاده سعودی گفت: این یک اقدام خطرناک است که خبراز فاجعه ای بزرگ درآینده نزدیک می دهد که مسوولیت آن نیز به عهده کسانی است که در جهت منافع شخصی خود و فدا کردن مصالح کشور، سکوت و یا چاپلوسی می کنند.

سعود بن سیف النصر نوشت: این افراد که نقش فعال و موثری نیز درهیات حاکمه دارند به خوبی می دانند که برخی افراد از بیماری پادشاه برای بدست گرفتن زمام امور کشورسو استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: 200 میلیارد ریال هزینه ای است که تا پایان آوریل اعلام شده است و برداشت هایی که تا پایان ژوئن انجام شده و آنچه ازبودجه به سرقت رفته را نیز باید به آن افزود.

سعود بن سیف النصر گفت: درآمد اعلام نشده که هزینه شده افزون بر500 میلیارد ریال است.

این شاهزاده سعودی افزود: اکنون تولید نفت عربستان 3 میلیون بشکه بیش ازمیزان اعلام شده است و درآمدهای دیگری نیز وجود دارد.

وی افزود: مبالغی اعلام نشده که افزون از درآمد رسمی کشور به دست می آید بیش از150 میلیارد ریال در ماه است.

سعود بن سیف النصر از عموهای خود و فرزندان عبدالعزیز خواست که با یک تحرک فوری دست به تغییراتی بزنند زیرا اقدامات آنها می تواند به هر تغییری مشروعیت بخشد.

وی گفت: هراقدامی دراین زمینه می تواند مورد پذیرش علما، شیوخ قبایل و مسوولان قرارگیرد زیرا آن ها مشروعیت را درعقلای خاندان حاکم می دانند نه در شخصی بی پروا.

این شاهزاده سعودی افزود: وقتی که شخصی مانند امیر احمد بن عبدالعزیز وجود دارد که اعضای خاندان بر او اتفاق نظر دارند و علما، قبایل و ملت نیز از وی رضایت دارند، دلیل این تردید را نمی دانم.

5252

کد N880843