اولین حمایت رسمی از داعش در افغانستان

سیاسی

حزب اسلامی حکمتیار به صورت رسمی از داعش در افغانستان اعلام حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حزب اسلامی حکمتیار اعلام کرد در صورت جنگ میان طالبان و داعش، حزب وی از داعش حمایت خواهد کرد.

این اولین حمایت رسمی از داعش در افغانستان است.

حزب اسلامی حکمتیار یکی از گروه هایی است که علیه دولت و قوای خارجی در افغانستان مبارزه می کنند.