اعتراف تروریستها: توسط مربیان آمریکایی، قطری و ترک آموزش می‌دیدیم

سیاسی

تروریستهایی که به وسیله ارتش سوریه بازداشت شده اند اعتراف کردند که در خاک ترکیه و توسط مربیان، ترک، قطری و آمریکایی آموزش می دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از تروریستهایی که به وسیله ارتش سوریه بازداشت شده بودند در اعترافات خود اعلام کردند که در خاک ترکیه و توسط مربیان، آمریکایی، قطری و ترک آموزش دیده اند.

یکی از این تروریستها به تلویزیون سوریه گفت که ۴۵ روز توسط مربیان آمریکایی، قطری و ترک آموزش دیده و همچنین هنگام آموزش نیزمبلغی پول دریافت می کردند.