ظریف فردا با همتایانش در گروه 1+5 دیدار می کند

محمد جواد ظریف فردا با همتایانش در گروه 1+5 دیدار می‌کند.

این خبر در حال تکمیل است.

کد N880247