کری: هنوز آن‌جایی که باید باشیم نیستیم

مذاكرات ايران و گروه 1 5,مذاكرات هسته‌اي

وزیر خارجه آمریکا گفت: هنوز آن‌جایی که باید باشیم نیستیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا جان کری گفت: امروز برخی همتایان من در حال برگشتن به وین هستند . وقت آن است که ببینیم آیا میتوانیم به توافق برسیم یا نه

این خبر تکمیل می‌شود.

کد N880166