شورای نگهبان مجدداً طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را رد کرد

شورای نگهبان

شورای نگهبان باز هم به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت و آن را رد کرد.

به گزارش میزان، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه دوم تیرماه به تصویب مجلس رسیده است، در نشست مورخ 1394/04/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- علیرغم اصلاح بعمل آمده، سه مورد اخیر از ایرادات بند 2 قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

17215

 

 

کد N879634