توسط شورای‌نگهبان صورت گرفت؛

رد دوباره طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

سیاسی

شورای‌نگهبان باز هم به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایراد گرفت و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه دوم تیرماه به تصویب مجلس رسیده است، در نشست مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- علیرغم اصلاح بعمل آمده، سه مورد اخیر از ایرادات بند ۲ قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.