شاهزاده سعودی وضعیت جسمانی پادشاه را دشوار توصیف کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

شاهزاده عربستانی شرایط جسمانی پادشاه این کشور را بسیار دشوار خواند و افزود این امر منجر به بروز مشکلاتی چون مفقود شدن بخش قابل توجهی از بودجه کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری لبنانی آسیا، شاهزاده سعود بن سیف النصر، نوه سعود بن عبدالعزیز، اولین وارث تاج و تخت عبدالعزیز آل سعود در توئیتر فاش ساخت شرایط پادشاه بسیار دشوار است و در این شرایط بخش عظیمی از بودجه کشور مفقود شده است.
وی نوشت:«مبلغی بیش از 200 میلیارد ریال عربستان از خزانه مالی کشور مفقود شده است، این بودجه شامل آن بخش از اموالی نمی شود که از بودجه سال کشور و صندوق هایی که به طور رسمی در کشور ثبت نشده اند مفقود شده است . مفقود شدن این مبلغ اواخر آوریل به طور رسمی اعلام شده است... میزان واقعی اموالی که مفقود شده و اعلام نشده است 500 میلیارد ریال بر آورد می شود.»

سعود به سیف النصر افزود:« این اتفاق خطرناک می تواند در آینده ای نزدیک به فاجعه ای تبدیل شود و مسئولیت این فاجعه با هر فرد و نهادی است که در برابر چنین اتفاقاتی سکوت می کنند. برخی از شخصیت های مهم خاندان حاکم برای رسیدن به منافع فردی، در برابر منافع ملی چشم فرو می بندند.»

وی افزود:« این افراد صاحب نفوذ می دانند افرادی در خاندان حاکم در پی سوء استفاده از شرایط ناگوار پادشاه هستند و سعی می کنند با استفاده از این فرصت بر همه چیز حکومت کنند. تنها راه برخورد با این مشکل، چاره اندیشی اهل حل و عقد برای بیان واقعیت و در ادامه سپردن امور به اهل امور است... نمی دانم چرا با وجود شاهزاده احمد بن عبدالعزیز که همه خاندان سعود بر سر او اجماع دارند و شخصیت مورد اعتماد مردم و علماست باز هم شاهد دودلی در تصمیم گیری ها برای سرنوشت کشور هستیم.»

5252

کد N878921