اسپانیا یک مراکشی را به اتهام تبلیغ برای داعش دستگیر کرد

سیاسی

وزارت کشور اسپانیا امروز اعلام کرد یک تبعه مراکشی را به اتهام توزیع و انتشار تبلیغات گروه تروریستی داعش و بازگشایی درگاه های اینترنتی وابسته به این گروه دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور اسپانیا امروز اعلام کرد یک تبعه مراکشی را به اتهام توزیع و انتشار تبلیغات داعش و بازگشایی درگاه های اینترنتی وابسته به این گروه تروریستی دستگیر کرد.

در بیانیه وزارت کشور اسپانیا آمده است: مراکشی دستگیر شده فعالیت های تبلیغاتی اش را از طریق انتشار دستورالعمل هایی انجام می داد. هدف وی افزایش تعداد مریدان و مبارزان برای گروه تروریستی داعش بوده است. او تلاش می کرد تا توان عملیاتی داعش را در مناطق درگیری به نمایش گذارد. همچنین به تصویر کشیدن توانمندی های فنی داعش از دیگر اهداف نامبرده بوده است.