در دیدار با رؤسای انجمن‌های سنگ کشور؛

لاریجانی: بخش تولید در کشور نیازمند یاری است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی، بر رفع مشکلات صنعت سنگ از طریق افزایش صادرات تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، بخش تولید در کشور نیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی امروز در دیدار با رؤسای انجمن های سنگ کشور بر ضرورت صادرات این محصول با هدف ارزآوری و رفع مشکلات این صنعت تأکید کرد و گفت: نیاز کشورهای منطقه به توسعه باعث شده است تا هم اکنون در برخی از این کشورها، ساخت و ساز بسیار باشد؛ لذا می‌توان نسبت به صادرات سنگ اقدام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی بخش تولید کشور نیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

وی همچنین درباره ضرورت رفع مشکلات مالیاتی فعالین صنعت سنگ نیز عنوان کرد: مشکل صنعت سنگ، کاهش میزان فروش است که باید نسبت به حل آن کمر همت بست و کاهش ارقام مالیاتی نیز گره از کار باز نخواهد کرد؛ لذا می‌توان در شرایط رکود اقتصاد، بسترهای لازم برای صادرات سنگ به سایر کشورها را فراهم کرده و در این بازاریابی کرد.

در ابتدای این جلسه، روسای انجمن های سنگ کشور، مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را از جمله مشکلات اصلی خود عنوان و از رئیس مجلس تقاضای همکاری به منظور کاهش رقم مالیاتی خود را مطرح کردند

رئیس مجلس نیز بر پیگیری و رفع مشکلات فعالان صنعت سنگ کشور تاکید کرد.