در دیدار با روسای انجمن های سنگ کشور عنوان شد؛

لاریجانی: توسعه صنعت سنگ کشور در گروی افزایش صادرات است

علي لاريجاني,سنگ

رییس مجلس شورای اسلامی بر رفع مشکلات سنگ از طریق افزایش صادرات تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بخش تولید در کشور نیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، علی لاریجانی در دیدار با روسای انجمن های سنگ کشور بر ضرورت صادرات این محصول با هدف ارزآوری و رفع مشکلات این صنعت تاکید کرد و گفت: نیاز کشورهای منطقه به توسعه باعث شده است تا هم اکنون در برخی از این کشورها ساخت و ساز بسیار باشد لذا می توان نسبت به صادرات سنگ اقدام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی بخش تولید کشورنیازمند یاری بوده و باید تا حد ممکن در راستای کمک به صنایع تولیدی تلاش کرد.

وی همچنین در خصوص ضرورت رفع مشکلات مالیاتی فعالین صنعت سنگ نیز عنوان کرد: مشکل صنعت سنگ کاهش میزان فروش است که باید نسبت به حل آن کمر همت بست و کاهش ارقام مالیاتی گره از کار باز نخواهد کرد لذا می توان در شرایط رکود اقتصاد، بسترهای لازم برای صادرات سنگ به سایر کشورها رافراهم کرده و در این بازاریابی نمود.

همچنین در ابتدای این جلسه روسای انجمن های سنگ کشور مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را از جمله مشکلات اصلی خود عنوان کردند و از رئیس مجلس تقاضای همکاری به منظور کاهش رقم مالیاتی خود را داشتند.

لاریجانی همچنین در پایان جلسه برپیگیری و رفع مشکلات فعالین صنعت سنگ کشور تاکید کرد.

انتهای پیام

کد N878781