گروه اعزامی مهر به وین/۹۷

منبع نزدیک به مذاکرات: تا تکلیف همه چیز مشخص نشود توافق نمی کنیم

سیاسی

یک منبع نزدیک به مذاکرات خبرسازی برخی رسانه های غربی مبنی بر توافق بر بخشی از موضوعات را تکذیب کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذارکرات هسته ای وین، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: مطالبی که مطرح می شود دال بر اینکه در بخش خاصی توافق شده است، با توجه به اصل اساسی «هیچ چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار گیرد»، از پایه نادرست است.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه مشخصا در بحث تحریم ها برخی اختلافات مهم هنوز پابرجا و در دست مذاکره است.

برخی رسانه های غربی مدعی شده اند که ایران و ۱+۵ بر سر موضوع برداشتن تحریم ها و زمانبندی اجرای آن به توافق رسیده اند.