وزیر دارایی یونان اقدامات وام دهندگان را «تروریسم» خطاب کرد

سیاسی

وزیر دارایی یونان، عملکرد کشورهای بستانکار بین المللی در قبال یونان را به «تروریسم» تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دارایی یونان در مصاحبه امروز خود با روزنامه اسپانیایی ال موندو، عملکرد کشورهای بستانکار بین المللی در قبال یونان را به «تروریسم» تشبیه کرد.

«یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان در آستانه برگزاری همه پرسی فردا درباره شرایط پیشنهادی وام دهندگان گفت: آنچه آن ها در قبال یونان انجام می دهند، تروریسم نام دارد. چرا آنها ما را مجبور به بستن بانک هایمان کرده اند و مردم را دچار ترس و واهمه نموده اند؟ زمانی که ما درباره ترساندن مردم می گوییم، یعنی از تروریسم پیش آمده سخن گفته ایم.

وی ادامه داد: ما اجازه نمی دهیم آنها ما را تحقیر کنند؛ ما از آن ها نمی ترسیم.