خجسته خواستار شد؛

شورایعالی فضای مجازی تخلفات نامزدها در فضای مجازی را پیگیری کند

سیاسی

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: از شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده ایم که بصورت جدی تخلفات نامزدها در فضای مجازی را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو اعلام کرد: از شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده ایم که بصورت جدی تخلفات نامزدها در فضای مجازی را پیگیری کند و هرجا احساس کنیم خلاف قانون اقدام شده، قوانینی را بصورت دوفوریتی در مجلس تصویب می کنیم.

وی با بیان اینکه اینگونه موارد در شورایعالی فضای مجازی بررسی می شود، اظهار کرد: در قانون داریم اگر موضوعی در حوزه عادی تخلف محسوب شود، در فضای مجازی نیز بشکلی تخلف بوده و با آن برخورد می شود.

وی از تصویب این قانون در کمیسیون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در صحن علنی مجلس نیز مورد تصویب قرار گیرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به چگونگی کنترل این قبیل تخلفات گفت: در این رابطه باید تدبیر کرد و فضای مجازی در حال توسعه است و هر روز تغییر و تحولاتی در حال شکل گیری است.

وی تصریح کرد: شورایعالی فضای مجازی می تواند اثرگذار باشد و بنده از رئیس جمهور و معاونین ایشان درخواست می کنم این کار را تسهیل کنند.

خجسته افزود: ما اعلام کردیم اگر دولت در این خصوص لایحه ای ارائه کند، در مجلس بصورت خارج از نوبت بررسی می شود.

رئیس کمیسیون شوارهای مجلس تبلیغات زودرس انتخابات را منجربه بروز آسیب جدی در جامعه دانست و گفت: تا تاریخ هفتم اسفند چندین ماه فرصت باقی است و زمان پیش بینی شده برای تبلیغات مشخص و زودتر شروع کردن این تبلیغات یک آسیب است.

خجسته ادامه داد: از شورایعالی فضای مجازی درخواست کرده ایم بصورت جدی این موارد را مورد بحث قرار دهد و هرجا احساس کنیم خلاف قانون اقدام شده، قوانینی را بصورت دوفوریتی در مجلس تصویب می کنیم.