تاکید نوری المالکی برحمایت از نیروهای مردمی عراق در مقابله باداعش

سیاسی

معاون رئیس جمهوری عراق بر لزوم حمایت از نیروهای مردمی این کشور در مقابله با داعش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «نوری المالکی» معاون رئیس جمهوری عراق  و رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که نیروهای مردمی عراق توانستند خطرناکترین توطئه را علیه عراق سرکوب کنند.

وی افزود عراق در طول تاریخ در کارزار تصفیه حساب قرار داشته و همچنان قرار دارد.

المالکی افزود: کسانی هستند که به تروریسم و خشونت اعتقادی ندارند اما بخ منظور تحقق اهداف شخصی خود با تروریستها هم پیمان شده اند.

وی همچنین بر لزوم حمایت از نیروهای مردمی در مقابله با تروریسم در عراق تاکید و اعلام کرد که امروزه مشکل اصلی عراق وجود تشویش و تزلزل در فهم حقیقت درگیری میان این کشور و داعش است.