منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده به مهر خبر داد:

تاحصول توافق خوب صبر می کنیم/عجله آمریکا به خاطر کنگره است

سیاسی

منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده کشورمان در کوبورگ گفت:ضرب الاجلهای تعیین شده از سوی کنگره آمریکا واتحادیه اروپا موضوعیتی برای تیم مذاکره کننده ایران ندارد زیراما فارغ از آنها بدنبال یک توافق خوب هستیم.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با مهر تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران صرفا به دنبال یک توافق خوب است و ضرب الاجل زمانی موضوعیتی برای ما ندارد.

این منبع آگاه افزود: ضرب الاجل های تعیین شده از سوی کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا موضوعیتی و اصالتی برای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ندارد زیرا ما فارغ از ضرب الاجلهای تعیین شده زمان، به دنبال توافقی خوب و جامع هستیم. توافقی که در بردارنده منافع و اهداف ما در این مذاکرات می باشد.

وی افزود: بدیهی است که علی رغم فشارهایی که از سوی واشنگتن و تروییکای اروپایی در خصوص پررنگ جلوه دادن ضرب الاجل یاد شده وجود دارد، تیم مذاکره کننده هسته ای تا زمان حصول اهداف خود به مذاکراه ادامه می دهد.

این منبع مطلع تاکید کرد: این رویکرد، موضع قطعی تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص  مذاکرات هسته ای بوده و طرف مقابل نیز از آن مطلع است.