پارلمان افغانستان به وزیر پیشنهادی دفاع رای نداد

سیاسی

نمایندگان پارلمان افغانستان به وزیر پیشنهادی دفاع رای اعتماد ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، آخرین وزیر کابینه اشرف غنی امروز برای ارائه برنامه های خود و گرفتن رای اعتماد به مجلس این کشور رفت اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب کند و به وزارت دفاع راه یابد.

معصوم استانکزی، وزیر پیشنهادی اشرف غنی با کسب ۱۰۷ رای منفی و ۸۴ رای مثبت از سوی نمایندگان مجلس رد شد. وی برای کسب این عنوان باید ۱۰۷ رای موافق بدست می‌آورد.

نمایندگان پارلمان افغانستان معتقدند وی در ترور استاد ربانی نقش داشته و همین مساله مهمترین دلیل رای نیاوردن وی محسوب می شود.