وزارت دفاع افغانستان آمار پنتاگون را نادرست خواند

سیاسی

وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون در خصوص افزایش تلفات نیروهای افغان را غیر واقعی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «دولت وزیری» معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد تلفات نیروهای افغان در سال جاری تنها ۳ درصد افزایش داشته است در حالی که گزارش پنتاگون ۹ درصد افزایش تلفات را نشان می دهد.

وزارت دفاع آمریکا مدعی شده بود نیروهای امنیتی افغان به دلیل ضعف مدیریتی و کمبود سلاح تلفات زیادی داشته اند.

وزارت دفاع افغانستان مدتی پیش ادعای اداره بازرسی آمریکا (سیگار) مبنی بر مفقود شدن تجهیزات نظامی تحویلی دولت این کشور به افغانستان را نیز رد کرده بود.