هشدار شورای عالی صلح افغانستان به طالبان

سیاسی

شورای عالی صلح هشدار داد در صورتی که طالبان به موضع گیری های دولت افغانستان پاسخ مثبت ندهد، دولت و شورای عالی صلح گزینه های دیگری را در پیش خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شورای عالی صلح افغانستان گفت اخرین نشست غیر رسمی دولت و طالبان پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

«شهزاده شاهد» سخنگوی شورای عالی صلح هشدار داد در صورتی که طالبان به این نشست ها توجه نداشته باشد و به موضع گیری های دولت افغانستان پاسخ مثبت ندهد، دولت و شورای عالی صلح گزینه های دیگری را در پیش خواهد گرفت.

وی افزود انتظار داریم این نشست های غیر رسمی به برگزاری مذاکرات ثمربخش و رسمی بینجامد.

برخی از اعضای پارلمان افغانستان معتقدند برگزاری این نشست های نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

شورای عالی صلح افغانستان از محل برگزاری نشست بعدی جزئیاتی ارائه نکرد.