انتقاد عبدالله عبدالله از اشرف غنی در خصوص کمسیون اصلاح انتخابات

سیاسی

رئیس اجرایی دولت افغانستان با انتقاد از اشرف غنی گفت وی افراد متقلب را در کمسیون اصلاح انتخابات منصوب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان با انتقاد از اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور گفت: رئیس جمهور افراد متقلب را مسئول کمسیون اصلاح انتخاباتی کرده است.

وی دلیل تاخیر شروع به کار کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان را وجود افراد متقلب در راس این کمسیون عنوان کرد.

اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مهمترین توافقات رهبران دولت وحدت ملی بود.

با گذشت مدت زیادی از استقرار دولت افغانستان هنوز این کمسیون اغاز به کار نکرده است.