افتتاح ترمینال فوق مدرن در فرودگاه پیونگ‌یانگ

کد N878345