افغانستان و اتحادیه اروپا توافقنامه امضا کردند

سیاسی

دولت افغانستان و اتحادیه اروپا، توافقنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه گفت توافقنامه همکاری افغانستان و اتحادیه اروپا با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای مردم افغانستان توسط عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رییس جمهور افغانستان و فدریکی موگیرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا به امضاء رسید.

نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت کمک های اقتصادی این اتحادیه به افغانستان تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.

این توافقنامه برای تایید نهایی به پارلمان اتحادیه اروپا فرستاده خواهد شد.